Odgovori kandidatov in kandidatk za predsedniške volitve

V Sloveniji imamo večkrat občutek, da ljudje zamahnejo z roko. Češ, kaj pa predsednik oz. predsednica sploh dela. Kaj je njena oz. njegova funkcija.

Morda nam je zadnji predsednik dajal občutek, da se v funkciji ni potrebno pretirano angažirati za teme, ki so ljudem pomembne.

Nam pa se zdi pomembno, da tudi predsednik oz. predsednica zagovarja interese ljudstva. Spregovori, ko je politična scena zaostrena, ko so situacije kritične. Prisluhne ljudem. Svoje pristojnosti uporabi tako, da ohranja socialno državo in krepi javne interese.

V Inštitutu smo pripravili vprašalnik o vrednotah predsedniških kandidatov in ga poslali vsem.

Vprašalik je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu smo se osredotočili na pristojnosti predsednice oz. predsednika Republike Slovenije, zastavili nekaj bolj splošnih vprašanj, povezanih s socialno državo, okoljsko krizo, draginjo. V drugem sklopu pa smo jim zastavili vprašanja, ki se dotikajo različnih aktualnih problematik in jih soočili s situacijami, ob katerih se dosedanji predsednik ni odzval, čeprav bi se lahko.

Odgovorov nismo prejeli od Janeza Ciglerja Kralja in Sabine Senčar.1. SKLOP: Vprašanja glede pristojnosti predsednice_ka Republike Slovenije

2. SKLOP: Vprašanje glede aktualnih problemov in odziva na možne situacije