Predsedniške volitve 2022

V nedeljo, 23. oktobra 2022, bodo v Sloveniji potekale volitve predsednice oz. predsednika Republike Slovenije.

Predčasno glasovanje bo 18., 19. in 20. oktobra.

Morebitni drugi krog bo 13. novembra.

Vrstni red kandidatov_k na glasovnici za volitve predsednika_ce republike

Na glasovnici bodo predsedniški kandidati objavljeni po naslednjem vrstnem redu:

 1. Milan Brglez
 2. Anže Logar
 3. Janez Cigler Kralj
 4. Miha Kordiš
 5. Nataša Pirc Musar
 6. Vladimir Prebilič
 7. Sabina Senčar

Na volitve je potrebno iti. Naš glas šteje. Gremo volit.

Več informacij o predsedniških volitvah (volilna udeležba, izidi glasovanja, seznam kandidatov in druga obvestila) boste lahko našli na spodnji povezavi:

https://volitve.dvk-rs.si/vp2022/#/kandidati

Pristojnosti predsednice_ka

Pristojnosti predsednika republike:

 • razpisuje volitve v državni zbor;
 • razglaša zakone najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu, v kolikor državni svet ni zahteval ponovnega glasovanja;
 • postavi in odpokliče veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov;
 • imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom;
 • izdaja listine o ratifikaciji;
 • odloča o pomilostitvah;
 • podeljuje odlikovanja in častne naslove;
 • na zahtevo državnega zbora mora izreči mnenje o posameznem vprašanju;
 • skliče prvo sejo novega državnega zbora, najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi;
 • lahko zahteva sklic izredne seje državnega zbora;
 • po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade;
 • predlaga sodnike ustavnega sodišča;
 • predlaga pet od enajstih članov sodnega sveta;
 • opravlja druge zadeve, določene z ustavo.

Posebne pristojnosti

Kadar se državni zbor ne more sestati, predsednik republike na predlog vlade odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi. Lahko tudi izdaja uredbe z zakonsko močjo, s katerimi se lahko pod določenimi pogoji izjemoma omejijo posamezne pravice in temeljne svoboščine. Odločitve, ki jih sprejme, da v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane.

Predsednik republike lahko razpusti državni zbor in razpiše nove volitve:

 • če državni zbor v ustavno določenem postopku ne izvoli predsednika vlade;
 • če državni zbor po tem, ko predsednik vlade ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev, v 30 dneh ne izvoli novega predsednika vlade ali dotedanjemu ne izglasuje zaupnice.

Vir: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/o-demokraticnih-procesih/drzavna-ureditev/predsednik-republike-podrocje-delovanja-in-pristojnosti.html

Kako lahko glasujem na predsedniških volitvah?